Måløy får svømmeanlegg- lokalt næringsliv tok ansvar for 45 mill. kr. på en uke