Støttar forskningsinstitutt med 6 millionar kroner