SPØRREUNDERSØKELSE: Kartlegging av båtrutebehov Måløy – Florø