PRESSEMELDING: Kystverket fastholder at de kan bygge Stad skipstunnel innenfor kostnadsrammen i Nasjonal transportplan