Stad Skipstunnel: Kortere frist for kvalitetssikring av Kystverkets forslag til kostnadsreduserende tiltak