Coast Seafood søker trainee: Økonomi

Søknadsfrist: 13. mars

I Coast Seafood kan vi tilby interessante muligheter i vårt konsernøkonomiteam. Vi er i dag 15 økonomiansatte som jobber med varierte oppgaver fra regnskap og skatt til controlling, prosjektstyring og forretningsutvikling. Coast Seafood er i dag involvert i hele verdikjeden med vekt på salg, markedsføring, eksport, videreforedling og logistikk. Økonomiteamet jobber med alle selskapene i konsernet og de ansatte får derfor en bred eksponering som sikrer både faglig og personlig utvikling.

Vår erfaring viser at ansatte hos oss ønsker å møtes til faglig sparring og sosialt nettverk på kontoret, men samtidig bruke hjemmekontor for å få en god balanse mellom arbeid og fritid. Coast har derfor de siste årene etablert nye, gode kontorløsninger i Måløy, Stryn og Bergen kombinert med fleksible hjemmekontorordninger. Økonomiteamet har ansatte fra Måløy, Eid og Stryn. De ansatte setter pris på de gode bo- og levekvalitetene i Nordfjord, samtidig som de jobber i et profesjonelt og internasjonalt miljø der de får brukt utdanningen og erfaringen sin og har muligheter for spesialisering og karriereutvikling. Sjømatnæringen har en sterk posisjon i dag, men er likevel under stadig utvikling og vi trenger påfyll av kompetanse for å gjøre den til en langsiktig og bærekraftig næring.

Coast har satset på rekruttering gjennom traineeprogrammer i mange år, og har i dag en god og balansert sammensetning av ansatte i både alder og kjønn. Den engasjerte sosialkomiteen i Coast er ansvarlig for å stelle i stand ulike sosiale aktiviteter gjennom året, som bidrar til å økt trivsel og samhold på jobb.

Vi trenger å styrke teamet vårt og ser nå etter nyutdannede økonomer, eller deg som er utdannet økonom og relativt fersk i arbeidslivet. Utover dette ønsker vi å være åpne i forhold til ønsket kompetanse og erfaring, da vi har mange muligheter og er i stadig endring. Det viktigste for oss er at de ansatte trives og har interesse og engasjement for arbeidet.

Hvis du er interessert i å vite mer om mulighetene hos oss må du gjerne ta kontakt med Bente Kristin Humborstad eller sende inn en søknad.

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke    Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
  • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
  • Studietur til utlandet
  • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

  • Minimum bachelor, master eller fagskuleutdanning
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
  • Du må forstå og kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap.

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2024 til august 2025.