Ervik Rekneskap søker rekneskapsmedarbeidar

Søknadsfrist: 26. november

Vi utvidar teamet vårt, og er på utkikk etter rekneskapsmedarbeidar.

Ervik Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsfirma, tilslutta Regnskap Norge, og har i dag kontor på Stadlandet og i Måløy. Vi tilbyr tenester innan rekneskap og løn til bedrifter i hovudsak i konsernet, men også til kundar utanom konsernet. Vi har brei bransjekunnskap og lang erfaring, og tek gjerne ansvar for heile rekneskapsfunksjonen til kundane. 

No søkjer vi etter rekneskapsmedarbeidar, fortrinnsvis statsautorisert rekneskapsførar eller som kan bli statsautorisert rekneskapsførar. Har du ikkje formell utdanning, men er generelt interessert i rekneskap; søk likevel! Vi vil gje opplæring. 

Vi tilbyr:

  • Sjølvstendig arbeid med rekneskap, løn og årsoppgjer.
  • Fleksible arbeidsforhold og kontorstad
  • Høve til heimekontor.
  • Kompetanseutvikling.
  • Konkurransedyktige lønsvilkår.

Kvalifikasjonar:

  • Utdanning på høgskulenivå innanfor økonomi/rekneskap er ynskjeleg, men ikkje eit krav.
  • Erfaring innan rekneskapsfaget er ynskjeleg, men ikkje eit krav. Opplæring vil bli gjeven.
  • Jobbar godt sjølvstendig, og samarbeidar godt med kollegaer
  • Kunde- og serviceinnstilt
  • Kan jobbe nøyaktig og strukturert.

Kontorstad er fortrinnsvis Stadlandet eller Måløy, men vi er fleksible for andre løysingar.

Søknad til: sverre@ervikrekneskap.no