Forsvaret søker teknisk befal

Arbeidsgjevar: Joint Air Operation Centre, Forsvaret
Arbeidsstad: Raudeberg

Søknadsfrist: 23. juni

Ved Luftforsvarets Radarving på Måløy/Vågsøy er det ledig stilling som sersjant/oversersjant (OR5/6) for snarlig tilsetting.

Radarvingen ligger under JAOC Support Division, som er en vital del av et stort lag som sørger for at Norge og NATO har kontroll med luftrommet og hva som beveger seg der. I Support Division er vi opptatt av godt arbeidsmiljø, samarbeid og fokus på å bidra til at Norges sikkerhet og suverenitet blir godt tatt vare på.
Ønsker du utfordringer innenfor radarteknikk og elektronikk er dette jobben for deg. Her får du varierte arbeidsoppgaver og egenutvikling for å ta vare på en av de viktigste spydspissene i Norges forsvar. Arbeidssted Vågsøy vil etterhvert legges ned i forbindelse med prosjektet nye luftvarslingsradarer.

De nye radarhodene skal være ubemannet og vil bli driftet fra Rygge. Her vil det bli opprettet et regionalt vedlikeholdssenter for radarhodene i Sør-Norge.

Arbeidsoppgaver

Overvåke, drifte og vedlikeholde radarsystemer med tilhørende data og kommunikasjonssystemer
Utføre sikkerhet-, beredskap og kryptofunksjoner
Utføre forefallende vedlikeholdsarbeid på stasjonen
Delta som instruktør i intern opplæring
Må påregne reiseaktivitet
Må påregne deltakelse i beredskapsvaktordning – Må påregne å hjelpe til på andre radarlokasjoner

Kvalifikasjoner

 • Dataelektronikerfaget Vg2
 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Tilfredsstille fysiske krav, minimum karakter 4/4.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig før tiltredelse.
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med radarteknisk kompetanse.
 • Må ha førerkort klasse B. 
 • Norsk statsborgerskap

Det er ønskelig med:

 • Førerkort for lett terrengkjøretøy vinter (LTKV) og BV206

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, nøyaktighet og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til helhetsoversikt.
 • Evne til å bidra til problemløsning og fremdrift.
 • Søker må være innstilt på tjeneste under tidvis krevende forhold.

Vi tilbyr

 • Fast tilsetting som som OR5-6.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Ønskelig med snarlig tiltredelse. Intervju må påregnes. Kvinner oppfordres til å søke.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolicy, stillingskode 1566, lønnstrinn 62-65 kr. 604.900, – til kr. 635.400, – pr. år.
  Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024, eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Trond Dalgård , Oberstløytnant , 77894307
Wiggen, Frode, Stabssersjant, +47 918 44 606