Kinn kommune søker reinhaldaoperatør

Arbeidsgjevar: Kinn Kommune
Arbeidsstad: Måløy

Søknadsfrist: 18. juni

Reinhaldsavdelinga i Kinn kommune søker etter  reinhaldsoperatør  Måløy. 

Arbeidsoppgåver

Reinhald av kommunale bygg i Kinn kommune.

Kvalifikasjonar

Det er ønskelig med fagbrev som renholdsoperatør og/eller erfaring frå moderne reinhaldsarbeid. Andre søkere vil også bli vurdert.
Reinhald bruker ein del maskiner, roboter, sensorer og har fokus på nytekning og utvikling i reinhaldsfaget.

Personlege eigenskapar

Vi ynskjer medarbeidarar som:

 • Kan samarbeide i eiga teneste og på tvers av tenesteområda
 • Må vere interresert i å ta i bruk ny teknologi
 • God munnleg framstillingsevne
 • Er serviceinnstilt
 • Kan arbeide sjølvstendig og i team
 • Er positiv, fleksible og løysingsorientert  
 • Bidreg til godt arbeidsmiljø
 • Må ha sertifikat klasse B og kunne disponere bil       

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Tove-Lill Volle Refvik, Tenesteleiar reinhald, +47 46898123