Kjøkkenansvarlig Thon Partner Hotel Måløy

Søknadsfrist: Snarest

Hva vi ser etter

  • Har relevant erfaring fra lignende roller
  • Har fagbrev i kokk eller servitør, men det er ikke ett krav
  • Er kvalitetsbevisst, nøyaktig og trives med å jobbe systematisk
  • Liker variert og fysisk arbeid
  • Liker å jobbe selvstendig og effektivt

Arbeidsoppgaver

• Ansvaret for kjøkkenets kvalitet, herunder opplæring og oppfølging av Thon standarder
• Ansvar for IK-mat, renhold og sikkerhet
• Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer i kjøkkenet og med ulike avdelinger
• Følge rutiner for økologiske- og kravmerkede produkter og kildesortering
• Bidra til å redusere matsvinn
• Bestille varer og varetelling
• Etterse at lover, helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter følges
• Primær arbeidstid vil vær mellom 07.00 — 15.00 man-fre, men kan bli arbeid i helger i forbindelse med arrangement og tilstellinger.

Her er store muligheter til å kunne styre dagene dine selv, å utfolde seg kreativt. Vi har blant annet planer om 17.mai buffet og andre tilstellinger.

Vi tilbyr

  • Lærerikt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Lønn etter tariff
  • Mulighet til å jobbe selvstendig som del av et team
  • Kurs og god opplæring
  • En spennende arbeidsplass hos en av Norges største hotellkjeder

Send søknad til helene.alexandra.heggdal@olavthon.no