Klokkergårdstiftelsen oppbemanner med fire stillinger

Del dette INNLEGGET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Vi oppbemanner!

Grunnet at vi nå har fått ny avtale med staten skal vi nå oppbemanne våre kollektiv i Måløy. Vi ser frem til å få deg med på laget.

4 stillinger som miljøterapeuter ønskes besatt av ansvarsfulle, dyktige og fleksible medarbeidere med sosialfaglig utdanning. Stillingene er fordelt på Måløykolletivet og Sjøly minikollektiv i Klokkergårdstiftelsen.

Som søker bør du ha toleranse for høyt tempo og evne til å ta selvstendig ansvar og initiativ. Du liker å samarbeide og tåler mennesker tett innpå deg over tid. Du er nøyaktig og innehar gode skriftlige fremstillingsevner. Vi ser etter deg som er glad i aktiviteter og friluftsliv fordi vi bruker dette som et ledd i utviklingsarbeidet med ungdommen. Klokkergårdstiftelsen ser etter deg som er engasjert, lærevillig, fleksibel og nytenkende.

Personlig egnethet vektlegges.

Miljøterapeutene arbeider i medleverskap, det vil si at de bor på kollektivet den perioden de er på jobb.
Vi kan tilby:

Ekstern og intern veiledning. Svært varierte arbeidsoppgaver.

Få mulighet til å bli en del av og sette preg på et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø preget av stort engasjement og kollegaer som ønsker å utvikle seg.

Vi har et overordnet fokus på å hele tiden å levere best mulig kvalitet. Dette krever intern kursing og videreutdanning. Dette er noe vi hele tiden arbeider for å tilrettelegge mot slik at vi kan nå disse målene.

Vi vil gjerne ha deg som en del av en stiftelse som ønsker å utgjøre en forskjell for andre. Vi er i stadig utvikling og du vil få mulighet til å være en del av en svært meningsfull hverdag.
Arbeidstid og lønn:

Arbeidstid:
14 døgn på jobb med påfølgende 14 døgn avspasering. Deltagelse på samlinger, kurs og seminar etter nærmere avtaler.

Lønn:
Stillingene lønnes i henhold til utdanningsnivå og arbeidserfaring.
Ut over dette kommer et tillegg på kroner 155.000 ,- pr. år grunnet medleverturnus.

Pensjonsavtale:
Avtalefestet pensjon (AFP)
Krav til kompetanse:

 • 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning (Barnevernpedagog, vernepleier, sosionom).
 • Sykepleier med videreutdanning innenfor rus og psykisk helse kvalifiserer som fagansatt.
 • Lærerutdanning med videreutdanning innenfor rus og psykisk helse kvalifiserer som fagarbeider.
 • Sertifikat Førerkort: Kl. B (personbil/varebil).

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • Ansvarsfull
 • Samarbeidsvillig
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Engasjert

Spørsmål vedrørende stillingene rettes til:

Anne Linn Vangberg

 • Kollektivleder Måløykollektivet
 • Tlf. + (47) 415 53 169
 • anne.vangberg@klokkergard.no

Marte Haukås

 • Kollektivleder Sjøly Minikollektiv
 • Tlf. + (47) 957 90 191
 • marte.haukas@klokkergard.no

Alexander Sagdahl

 • Konsulent HR – Måløykollektivene ved Klokkergårdstiftelsen
 • Tlf. + (47) 416 69 845

Om arbeidsgiveren

Måløykollektivene er tre ideelle, livssynsnøytrale og politisk uavhengige kollektiv innenfor Klokkergårdstiftelsen som startet driften i 1980. Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13 – 18 (20) år med rus- og atferdsproblematikk.

Ungdommene er plassert etter atferdsparagrafene i barnevernloven.  Vi tar imot barn og ungdom fra hele landet.

Vi er lokalisert i Måløy i Kinn kommune.