Linja søker prosjektingeniør

Arbeidsgjevar:
Stillingstittel:
Søknadsfrist:

Linja
Prosjektingeniør
13. august

Vil du bidra til den grøne omstillinga? Vår oppgåve er å bygge, vedlikehalde og drifte eit straumnett som er rusta for ei elektrisk framtid. Våre dyktige fagfolk løyser utfordringar som gjer regionen meir berekraftig.

Linja er eit av dei største nettselskapa i landet. Vi forsyner over 100 000 kundar med straum frå Askvoll i sør til Ålesund i nord. Vi er over 300 tilsette lokalisert i store delar av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vi søker no etter vår nye prosjektingeniør i Nordfjordeid, Sandane, Måløy eller Stryn.

Som prosjektingeniør i Linja, vil du:

 • Vere prosjektleiar for nettutbyggingsprosjekt, hovudsakleg i Nordfjord og på Søre Sunnmøre
 • Planlegge prosjekt og sørge for gjennomføring etter gitte rammer
 • Samarbeide og leie eit dedikert team
 • Bestilling og oppfølging av prosjektaktiviteter
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerheit i prosjekta

Dine kvalifikasjonar:

 • Bachelor eller teknisk fagskule innan Elkraft eller fornybar energi. Kandidater som er i sluttfase av utdanning oppmodast også til å søke
 • Erfaring med bygging og drift av kraftnett er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Fleksibilitet, initiativ og gode samarbeidsevner er viktige eigenskaper

Vi tilbyr deg:

 • Sterkt fagleg fellesskap
 • Varierte og utviklande oppgåver
 • Konkurransedyktig løn og vilkår
 • Fleksible ordningar for arbeidstid og høve for heimekontor

Morgondagens samfunn krev både meir, og eit stadig sterkare nett. I denne stillinga vil du vere ei viktig brikke for ei meir berekraftig framtid og ein nøkkelperson i vårt kritiske samfunnsansvar

Bli med på reisa -vi gler oss til å lese søknaden din!