Pelagia Måløy Sildoljefabrikk og Pelagia Måløy Health har ledig stilling som fabrikksjef

Søknadsfrist: Snarest

Pelagia Måløy Sildeoljefabrikk, er en del av Pelagia’s Feed divisjon. Feed divisjonens kjernevirksomhet er produksjon av fiskemel, proteinkonsentrater og fiskeolje i Norge, Storbritannia og Irland. Produktene produseres av biprodukter fra pelagisk fiske og hvit-fiskenæring som selges til norske, asiatiske og europeiske fôrprodusenter.

Pelagia Feed har åtte produksjonsanlegg for fiskemel og fiskeolje, og tre anlegg for produksjon av proteinkonsentrater og olje. I tillegg har Pelagia feed et anlegg med betydelig lagringskapasitet i Egersund, som er godkjent som grensestasjon for import av protein og oljer fra tredjeland. 

Som fabrikksjef har du et totalansvar for fabrikken og de ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av fabrikken i henhold til interne retningslinjer og offentlige krav. Dette innebærer bl.a. resultatansvar, driftsansvar, budsjettansvar, kvalitetsansvar, HMS ansvar, samt eksternt miljøansvar i henhold til mål, retningslinjer og lovverk.
 • Ansvar for innkjøp av annet enn pelagisk råstoff til fabrikken.
 • Utvikle arbeidsmiljø, faglig miljø og generell kompetanse til ansatte.
 • Ivareta avdelingens informasjonsansvar samt å håndtere eventuelle krisesituasjoner.
 • Fremme samarbeid med interne/eksterne virksomheter.
 • Arbeide målrettet og resultatorientert med langsiktig tenkning for tiltak i utvikling av virksomheten.
 • Medlem av ledergruppe Pelagia Feed Norge.

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Ledererfaring med dokumenterte resultater, fortrinnsvis fra produksjon.
 • Kunnskap innen endringsledelse, energiledelse, prosjektledelse og personalledelse.
 • Teknisk bakgrunn, sivilingeniør/ingeniør innenfor områder som f.eks maskin / næringsmiddel / prosess / automasjon / produksjonsteknikk.
 • God IT-forståelse og erfaring med ERP systemer er en fordel.
 • Beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Målbevisst, engasjert og initiativrik.
 • Systematisk og kvalitetsfokusert.
 • Sterk på relasjonsbygging og kommunikasjon.
 • Utadvendt, trygg og tillitsskapende.
 • Selvgående og handlekraftig. 

Om arbeidsgiveren

Pelagia is a world-leading producer of pelagic fish and marine protein and oils. Our products are sold globally with a turnover of NOK 11 billion. Our 28 factories are located in Scotland, Ireland, Shetland, Denmark and Norway and we produce from approximately 1.3 billion kilos of fish per year.

Pelagia works continually with technological development and innovation, to increase the added value of the products we produce. Initiative, “hands on” mentality, responsibility and innovative thinking are part of our value set and contribute to a dynamic and inspiring working environment. Pelagia has a large fleet of machinery related to both refining fish raw material into marine oils and protein, as well as filleting and freezing various pelagic fish species. Pelagia will handle the reception and production of fish in the most efficient way possible from a world-leading fishing fleet, as well as from suppliers of by-products of other fishing industries.