Prosessoperatør for Pelagia Måløy Sildoljefabrikk

Søknadsfrist: snarest

Pelagia Måløy Sildeoljefabrikk, er en del av Pelagia’s Feed divisjon. Feed divisjonens kjernevirksomhet er produksjon av fiskemel, proteinkonsentrater og fiskeolje i Norge, Storbritannia og Irland. Produktene produseres av biprodukter fra pelagisk fiske og hvit-fiskenæring som selges til norske, asiatiske og europeiske fôrprodusenter.

Pelagia Feed har åtte produksjonsanlegg for fiskemel og fiskeolje, og tre anlegg for produksjon av proteinkonsentrater og olje. I tillegg har Pelagia feed et anlegg med betydelig lagringskapasitet i Egersund, som er godkjent som grensestasjon for import av protein og oljer fra tredjeland. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Drift og vedlikehold av ulike prosessavdelinger.
 • Overvåking og regulering av prosessen, hovedsakelig ved hjelp av datastyring.
 • Delta i generelt vedlikehold.
 • I perioder uten råstoff og oppgaver på makrelloljefabrikken må personell regne med å delta i arbeidsoppgaver på andre Pelagia avdelinger.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Fagbrev som prosessoperatør, erfaring fra arbeid med prosessfaget el mekanisk erfaring kan kompensere for fagbrev.
 • Ønskelig med mekanisk bakgrunn.
 • Generelt gode IT-kunnskaper.
 • Stå på holdning, kreativ og løsningsorientert.
 • Evne til å ta ansvar og arbeide i team.
 • Søkere må beherske norsk og engelsk.
 • Arbeidsordningen vil bli basert på skiftordning.

Om arbeidsgiveren

Pelagia is a world-leading producer of pelagic fish and marine protein and oils. Our products are sold globally with a turnover of NOK 11 billion. Our 28 factories are located in Scotland, Ireland, Shetland, Denmark and Norway and we produce from approximately 1.3 billion kilos of fish per year.

Pelagia works continually with technological development and innovation, to increase the added value of the products we produce. Initiative, “hands on” mentality, responsibility and innovative thinking are part of our value set and contribute to a dynamic and inspiring working environment. Pelagia has a large fleet of machinery related to both refining fish raw material into marine oils and protein, as well as filleting and freezing various pelagic fish species. Pelagia will handle the reception and production of fish in the most efficient way possible from a world-leading fishing fleet, as well as from suppliers of by-products of other fishing industries.