FoU-senter inngangsparti

Måløy Marine Ressurssenter

Måløy marine ressurssenter (MMR) skal styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter og bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur. MMR var et forprosjekt i regi av Måløy Vekst som nå har blitt etablert. MMR skal sette næringen og bedriftene i førersetet, og sammen med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) gjennomføre FoU gjennom bedriftstilknyttede bachelor, master og doktorgradsprosjekt. MMR har ambisjoner om å bygge opp et forskningsinstitutt med ca. 35 ansatte i løpet av en tiårsperiode. 

MMR skal skape et marint forskningsmiljø for effektiv næringsrelevant forskning med høy nytteverdi. MMR skal skape langsiktig rekruttering av høyere kompetanse innen marin sektor og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen. MMR skal samarbeide tett med Måløy vidaregåande skule som har fylkesdekkende linjer for utdanning innen fiskeri- og havbruk, og som har blitt tildelt en undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og ørret, driftet av Marine Harvest.

Utgangspunktet for et marint FoU- senter i Måløy er at Måløy og regionen rundt har stor marin aktivitet. Måløy er en av landets viktigste fiskerihavner med stor aktivitet innen akvakultur, fiske og fangst, samt leverandørindustri. Men det er få FoU-arbeidsplasser i regionen og fylket. For å drive FoU for bedriftene i marin næring er det behov for kompetanse og testfasiliteter, og det må etableres et minimum av forskningsinfrastruktur og skape nye forskningsbaserte arbeidsplasser.

Last ned infoark om MMR her.