marketing

Omdømme og rekruttering

Måløy Vekst vil med prosjektet rette fokus på tiltak vi kan sette i gang for å skape bolyst og trivsel i kommunen. Vi ser dette er viktig for å sikre rekruttering til næringslivet, tilflytting til kommunen og ikke minst få innbyggerne til å trives og ønske om å bli værende her.

Måløy har et spennende næringsliv og attraktive arbeidsplasser, men sliter med folketallsnedgang og rekruttering til næringslivet. Måløy har også et stort antall innpendlere fra nabokommunene.

Måløy Vekst vil ta en aktiv rolle for å skape bolyst og trivsel i tett samarbeid med kommunen, næringslivet og innbyggere. Målsetting Måløy og næringslivet skal synliggjøres på en positiv måte, og prosjektet skal bidra til å snu den negative folketallsutviklingen.

Noen konkrete tiltak:

  • Jobbe strategisk med synliggjøring og markedsføring av næringslivet, mulighetene og de positive kvalitetene i Måløy, både gjennom tradisjonelle medier og sosiale mediekanaler.
  • Gjennomføre bedriftsbesøk og nettverkssamlinger for å vise frem de enkelte bedriftene og de positive historiene fra næringslivet.
    Bruke nettsiden Opplev Måløy til markedsføring av aktiviteter, fritidstilbud og til å fortelle «de gode historiene» om Måløy.
  • Vurdere å lage en profilering- og rekrutteringsfilm for Måløy.
  • Jobbe systematisk med kompetanseheving og videreutdanning i næringslivet.