Cruisesatsing i Måløy

Neste sommer, sommeren 2022, skal Måløy settes på reiselivskartet som cruisedestinasjon. Det er ventet 25 cruiseanløp og rundt 65 000 turister i perioden mai til september. 

Nordfjord Havn har allerede solgt inn Måløy som destinasjon med ulike utflukter i nærområdet, og har engasjert Måløy Vekst til å koordinere aktivitet i sentrum. Flere har etterspurt aktivitet i sentrum, spesielt på sommerstid, og nå har vi en ypperlig mulighet til å skape det. Vi ønsker å tilrettelegge så det blir en god opplevelse for turistene og for innbyggerne lokalt, samtidig er vi opptatt av å få til mest mulig lokal verdiskaping!