Reiselivssatsing i Måløy

Vågsøy kommune og kysten vår har et uutnyttet potensiale for vekst og verdiskapning i reiselivsnæringen. Vågsøy har mye å by på både når det gjelder naturopplevelser, historie og tradisjon innenfor fiskeri, samt nye muligheter med etablering av verdens første skipstunnel som vil gi økning i småbåtturismen, samt flere anløp av hurtigruteskip og hurtigbåter. Og så har vi planene om et nytt spektakulært hotell med kulturhus og badeanlegg i Måløy som vil kunne bli en reiselivsmotor i kommunen.

Men det er nødvendig med en samordnet innsats og at noen jobber systematisk med reiseliv på et overordnet nivå. Måløy Vekst har derfor startet et reiselivsprosjektet som har som målsetting å få flere turistbesøk, flere reiselivsbedrifter, økt handel og ikke minst økt trivsel og bolyst for lokale innbyggere og næringsliv. Turisme henger tett sammen med sentrums- og byutvikling og vil skape bolyst.

Måløy Vekst har våren 2018 inngått et samarbeid med unge ledertalenter fra Emergence – School of Leadership i Oslo. Disse studentene studerer moderne prosjektledelse og skal jobbe syv uker med Måløy Vekst sin nye turistsatsing på kysten. Kystområdet skal synliggjøres gjennom nye konsepter, strategier og felles identitet. Oppdraget er å skape innledende strategi og posisjoneringsarbeid for turistsatsningen i Måløy-regionen, fremstilt visuelt og konseptuelt.

Les mer om arbeidet til studentene her: 
https://destinasjonmaloy.wordpress.com/