Reiselivsaktivitet i Kinn kommune

Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst skal samarbeide tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

 

Måløy Vekst har fått i oppdrag å identifisere virksomheter i hele kommunen med interesse og potensial innen verdiskaping basert på reiseliv. Dette kan være alt fra handels- og servicebedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, transportbedrifter, kultur- og kunstvirksomheter mm. For å kunne samordne aktiviteter på best mulig måte i hele kommunen, må disse virksomhetene identifiseres. Det skal foretas en kartlegging av tilbud, kompetanse, kapasitet, behov for bistand og kompetanseheving hos de identifiserte virksomhetene. Måløy Vekst skal også gjennomføre kompetansehevingstiltak eller kvalitetshevingstiltak der det er et behov hos virksomhetene. Måløy Vekst skal også identifisere, planlegge og koordinere felles prosjekter, tiltak og aktiviteter mellom aktørene. Det skal gjennomføres samlinger både i Florø og Måløy for å samle innspill og koordinere overordnede og felles aktiviteter og markedsføring i samarbeid med Visit Fjordkysten. Måløy Vekst skal i tillegg identifisere og planlegge pakking av opplevelser og tilbud som kan markedsføres.