Studentprosjektet

Rett før jul fikk vi den hyggelige meldingen om at Vestland fylkeskommune vil støtte prosjektet vårt «Næringsrelevant høyere utdanning- utplassering av studenter» med 750.000kr.

Måløy Vekst ønsker å legge til rette for utplassering av studenter på høyere utdanning i næringslivet i Måløy og regionen. Regionen definerer vi som Stad, Kinn og Bremanger kommune. Prosjektet skal kartlegge hva som skal til for å lykkes med en slik ordning, og hva som må på plass for å starte opp med utplassering av studenter i næringslivet høsten 2022. Måløy Vekst har stor tro på at utplassering av studenter på høyere utdanning i lokalt og regionalt næringsliv vil gi en positiv effekt både for utdanningsinstitusjonene, næringslivet og den regionale utviklingen.