Reiseliv i Måløy

Måløy Vekst har de siste årene jobbet mye inn mot reiseliv. I 2021 bistod vi Kinn kommune med å koordinere reiselivsaktiviteten. Informasjonsmøter, evalueringer og andre oppgaver innenfor informasjonsflyt og koordinering var hovedprioriteringer. Etter det har vi jobbet videre med reiseliv i vår- og sommersesongene. 

Visit Fjordkysten og Sunnfjord er Kinn kommune sitt destinasjonsselskap, og er blant annet ansvarlig for det faglige innholdet i Turistinformasjonen i Måløy. I Måløy er det per i dag ingen fast lokasjon for turistinformasjonen, og Måløy Vekst har samarbeidet med Fjordkysten og kommunen for å få på plass lokasjon og midler til turistinformasjonen de siste somrene.

Måløy Vekst ble engasjert av Nordfjord Havn til å koordinere aktiviteten i sentrum og være et bindeledd for reiselivsnæringen da cruisesatsingen startet i Måløy i 2022. I oppdraget fra

Nordfjord Havn har Måløy Vekst fungert som bindeledd mot handelsnæring, reiselivsaktører

og andre eksterne aktører som har hatt et ønske om å være med i satsingen. Flere lokale bedrifter ble utfordret til å bli med for å skape aktivitet. Lag og organisasjoner ble informert om cruisesatsingen tidlig, og flere var med på satsingen med underholdningsbidrag for turistene i sesongen 2022. I hovedsak har prosjektleder fra Måløy Vekst stått for planlegging, organisering, informasjon og gjennomføring av aktiviteter til alle cruisedager i samarbeid med Nordfjord Havn.

 

Med bakgrunn i cruisesatsingen som startet i Måløy, gikk 27 bedrifter sammen om å etablere et regionalt reiselivsselskap i august 2022. Selskapet sitt formål er å levere de beste reiseopplevelsene til gjester som besøker regionen. Selskapet leverer komplette reiseopplevelser til både cruiseturister, grupper eller enkeltreisende. Dette kan være utflukter, aktiviteter, guida turer, utleie av guider, transport eller andre tjenester de reisende måtte ha behov for. Selskapet er eid av 27 lokale virksomheter som ønsker å utvikle det lokale reiselivet og få mer lokal verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til aktiviteten. Det er Måløy Vekst som har tatt initiativ til, og jobba med utviklinga av Måløy Adventure, og vekstselskapet er og engasjert til å leie og drifte det nye reiselivsselskapet.

 

Finn ut mer om Måløy Adventure HER.

 

Anette er prosjektleder for reiseliv fra Måløy Vekst.

I Måløy Adventure er Frank Willy daglig leder, Seline er kommunikasjonsansvarlig og Anette er produkt- og utfluktsansvarlig.