Sætren Elektro og Automasjon søker både elektrikere, automatikere og automasjonsingeniør