UNU AS søker betongformann og fagarbeidere tømmer/betong

Betongformann

Søknadsfrist: 15. april
Stillingsannonse: https://www.unu-as.no/betong-formann/

Betongarbeidere

Søknadsfrist: 15. april
Stillingsannonse: https://www.unu-as.no/betong-arbeidere/

Tømrere og forskalingssnekkere

Søknadsfrist: Snarest
Stillingsannonse: https://www.unu-as.no/tomrere-og-forskalingssnekkere/