Åpent møte om reiselivssatsing

Det var et stort engasjement fra de fremmøtte og mange interessante innlegg på programmet. Reiselivssjef for Visit Nordfjord, Marita Lindvik, fortalte om hvordan Visit Nordfjord jobber og de spennende planene de har nå med nytt bookingsystem.

Frode Kupen som har startet opp den nye reiselivsbedriften Nordfjord Cruise fortalte om prosessen med oppstart av ny bedrift, hvor han har søkt hjelp om støtte og kompetanse, og om det spennende mentorprogrammet han er med på i regi av Innovasjon Norge.

Joachim Scobie som er ny administrerende direktør på Thon Hotel Måløy fortalte om nysatsingen ved hotellet, og at de nå søker etter samarbeidspartnere som kan bidra til økt aktivitet.

Jan Fredrik Fosse holdt et interessant innlegg om Knutholmen, hvordan de jobber med å skape aktivitet, og hvor viktig det er å samarbeide. Vi fikk høre om Stormwatching Norway, satsing på uværsturisme og bygging av værskjul. Han oppdaterte oss og på status og planene videre med Hornelen prosjektet.

Sølve Oldeide fra Nordfjord Havn fortalte om spennende cruiseanløp, og flotte seilskuter som kommer til Måløy sommeren 2020. Måløy Vekst og Nordfjord Havn samarbeider om å kartlegge hva vi kan tilby av ulike aktiviteter og utflukter for besøkende, så kontakt Måløy Vekst om en ønsker å bidra med dette.