Om oss

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen.

Måløy Vekst AS ble etablert i januar 2018. Næringslivet i regionen, representert ved ca. 90 bedrifter, og Kinn kommune er aksjonærer/eiere i selskapet. Måløy Vekst skal være et serviceselskap for næringslivet, informere og tilrettelegge for ny virksomhet og infrastruktur, gi gründere veiledning, samt være en møteplass for næringslivet og kommunen.

Måløy Vekst skal også være en samfunnsbygger. Uten en grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy Vekst representerer. Likeså skal Måløy Vekst kunne bruke sin tyngde i politiske prosesser hvor det er hensiktsmessig, og da spesielt med fokus på å drive frem en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir hørt

Styret i Måløy Vekst

1. Styreleder Hildegunn Fure Osmundsvåg
2. Styremedlem Sunniva Audardottir Oldeide
3. Styremedlem Kent Rune Bugjerde
4. Styremedlem Trond Inge Kvernevik
5. Styremedlem Kristine Velle Sjåstad
6. Styremedlem Ordfører Kinn kommune