Om oss

Måløy Vekst AS ble etablert i januar 2018, og er et næringsliv- og vekstselskap i Måløy. Selskapet har ca. 90 aksjonærer og medlemmer i regionen, deriblant Kinn kommune.

Selskapet har i dag tre ansatte.

Måløy Vekst skal være et serviceselskap for næringslivet, hvor vi informerer og tilrettelegger for ny virksomhet og infrastruktur, gir gründere veiledning, samt at vi skaper møteplasser for næringslivet og kommunen.

I Måløy Vekst jobber vi parallelt med mange prosjekter, men hovedvisjonen i alle er å skape vekst i næringslivet og bolyst i kommunen. Vi skal være en samfunnsbygger, og uten en grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy Vekst representerer.   

Måløy Vekst ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir hørt.

Styret i Måløy Vekst

  1. Styreleder Hildegunn Fure Osmundsvåg
  2. Styremedlem Sunniva Audardottir Oldeide
  3. Styremedlem Kristine Velle Sjåstad
  4. Styremedlem Birger Silden
  5. Styremedlem Erlend Nygård Kvalheim
  6. Styremedlem Ordfører Kinn kommune