Bedriftsbesøk hos Ervik-gruppen

Måløy Vekst har vært på bedriftsbesøk hos Ervik Havfiske-gruppen sin avdeling i Måløy. I Måløy har Ervik Seafood sitt hovedsete ved Måløyterminalen som de også eier. Ervik Havfiske er mest kjent for å være Norges største linebåtrederi, men de er også et konsern som satser på nye områder – enten det er nye fiskersorter (tannfisk, snøkrabbe), verksted, hotellsatsing på Stad eller hvitfiskanlegg i Florida. Ervik Havfiske eier 9 fartøy i Norge og 4 i Sørishavet. Robert Ervik tok nylig over som administrerende direktør for selskapet og er i Måløy minst en dag i uka.

Ervik Seafood (tidligere Arctic Linefish), med Stian Hjelle i spissen, fører verdikjeden til Ervik Havfiske videre. Seafood-selskapet har ansvaret for forretningsutvikling av konsernet sine aktiviteter relatert til salg og produksjon av fisk, marked og logistikk. På Måløyterminalen er det stor aktivitet, og god kapasitet på fryselageret. Måløyterminalen er strategisk plassert midt i Måløy havn med god omliggende infrastruktur for utskiping og omlasting av både frysevarer og annet gods. Med stor aktivitet både hos seg selv, og også hos nabobedriften Selstad, blir det fort trangt om plassen når de får leveringer samtidig. Stian er opptatt av Måløy som logistikkhavn, og mener det er et enda større potensial for mer aktivitet i havna.

Vi gleder oss til å følge alle de spennende prosjektene til Ervikgruppen fremover.