Bransjemøter for reiselivsaktører i Kinn kommune

Del dette INNLEGGET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst skal samarbeide tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap. 

Tidligere i april arrangerte vi et digitalt kartleggingsmøte for reiselivsaktører i hele kommunen, men nå ønsker vi separate møter for byene. 

Måløy Vekst inviterer til bransjemøte for reiselivsaktørene i Florø og omegn mandag 10. mai kl. 18-20 i festsalen i Florø kulturhus. For å ivareta kravet til smittevern må alle som skal delta på møtet registrere seg med navn og e-post (for evt. smittesporing). Meld deg på her.

Måløy Vekst inviterer til bransjemøte for reiselivsaktørene i Måløy og omegn onsdag 12. mai kl. 18-20 i Parken kulturhus på Raudeberg. For å ivareta kravet til smittevern må alle som skal delta på møtet registrere seg med navn og e-post (for evt. smittesporing). Meld deg på her.

Tema for møtet vil være 

  • Identifisering av tilbud
  • Samhandling og koordinering
  • Pakker for turister
  • Brosjyrer; både for enkeltbedrifter og for hele byen/kommunen
  • Annet

Vi håper på å se flest mulige aktører fra handels- og servicebedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, transportbedrifter, kultur- og kunstvirksomheter, og andre som har potensial innen verdiskapning baser på reiseliv, på møtet.