Bransjemøter for reiselivsaktører i Kinn kommune

Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst skal samarbeide tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap. 

Tidligere i april arrangerte vi et digitalt kartleggingsmøte for reiselivsaktører i hele kommunen, men nå ønsker vi separate møter for byene. 

Måløy Vekst inviterer til bransjemøte for reiselivsaktørene i Florø og omegn mandag 10. mai kl. 18-20 i festsalen i Florø kulturhus. For å ivareta kravet til smittevern må alle som skal delta på møtet registrere seg med navn og e-post (for evt. smittesporing). Meld deg på her.

Måløy Vekst inviterer til bransjemøte for reiselivsaktørene i Måløy og omegn onsdag 12. mai kl. 18-20 i Parken kulturhus på Raudeberg. For å ivareta kravet til smittevern må alle som skal delta på møtet registrere seg med navn og e-post (for evt. smittesporing). Meld deg på her.

Tema for møtet vil være 

  • Identifisering av tilbud
  • Samhandling og koordinering
  • Pakker for turister
  • Brosjyrer; både for enkeltbedrifter og for hele byen/kommunen
  • Annet

Vi håper på å se flest mulige aktører fra handels- og servicebedrifter, overnattings- og serveringsvirksomheter, transportbedrifter, kultur- og kunstvirksomheter, og andre som har potensial innen verdiskapning baser på reiseliv, på møtet.