“Det er med sjokk og vantro vi leser administrasjonen sitt framlegg til høring for ny tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vestland fylke”

I forbindelse med høringsframlegget for ny tilbudsstryktur for de videregåande skolene i Vestland fylke, og det foreslåtte kuttet ved Måløy vidaregåande skule på over 100 elevplasser, har Måløy Vekst uttrykt vår mening om dette til hovedutvalget for opplæring og kompetanse. Brevet kan du lese her:

Til Hovedutvalget for opplæring og kompetanse,

Det er med sjokk og vantro vi leser administrasjonen sitt framlegg til høring for ny tilbudsstruktur for de videregående skolene i Vestland fylke.

Utvalget foreslår å ta vekk 102 elevplasser fra Måløy vgs. som er den skolen med flest søkere i hele Nordfjord. Dette forslaget vingeklipper Måløy vgs. og er kritisk for det velfungerende tilbudet ved Måløy vgs. 

Måløy Vekst som representerer næringslivet i regionen med 90 medlemmer er provosert av dette forslaget. Vi mener forslaget er meget dårlig med tanke på at skolen har et meget godt tilbud tilpasset næringslivet sitt behov, har gode søkertall og rekrutterer elever fra hele fylket og også nabofylket Møre og Romsdal. Måløy vgs. er den skolen med flest søkere i hele Nordfjord- i år som i fjor. Skolen rekrutterer også stort fra andre kommuner og har over 100 elever på hybel. Når det gjelder rekruttering av elever, så rekrutterer Måløy vgs. fra mange kommuner også utover Nordfjord. Spesielt rekrutterer skolen fra kystkommuner lenger sør i fylket. Skolen rekrutterer også elever fra Møre og Romsdal. Dette gjelder elever fra Vanylven kommune, som får nærskulepoeng til Måløy vgs. Bakgrunnen for det er spesielt de marine og maritime linjene ved skolen som er svært ettertraktet og som er blitt satset på av Vestland fylke med nytt Opplæringsfartøy og planer om ny Akvahall. Da blir det veldig spesielt å foreslå å ta vekk bl.a. YSK-tilbudet ved skolen som finnes innenfor naturbruk og akvakultur.  

Måløy Vekst stiller også spørsmål ved hvorfor Måløy vgs. som kan vise til gode søkertall og oppfylling på studiespesialiserende og YSK-linjene skal miste akkurat disse tilbudene. Og hva er begrunnelsen for å flytte studiespesialiserende fra Måløy til Eid vgs.  Dette er helt uforståelig og vitner om et ønske om sentralisering til Nordfjordeid, og en nedprioritering av rekruttering til fremtidens næringer på kysten.

Litt mer om tilbudet som er foreslått kuttet ved Måløy vgs.:

  • Flytte den ene klassen med studiespesialiserende fra Måløy til Nordfjordeid. Studiespesialiserende er avgjørende for å beholde ungdommene våre etter ungdomsskolen, og sikre rekruttering til høyere utdannelse innen forskjellige yrker som arbeidslivet og næringslivet i regionen er avhengig av. Tilbudet er også viktig med tanke på lærekrefter som blir brukt på tvers av fellesfagene og fagmiljøet ved skolen. Mister vi studiespesialiserende mister vi også viktige kompetansearbeidsplasser, noe som vil påvirke folketallet og bolyst. Måløy vgs. har god søknad og oppfylling på studiespesialisering, så hvorfor vi skal sende ungdommene våre til Nordfjordeid på hybel er totalt uakseptabelt.
  • Ta vekk YSK-tilbudet ved Måløy vgs. Måløy vgs. er en av få skoler i Vestland som har dette tilbudet som gir både fagbrev og studiekompetanse. YSK-tilbudet er et meget populært tilbud med god søknad og oppfylling. Dette er meget viktige linjer for næringslivet som gir unik kompetanse, og disse elevene er svært ettertraktet som lærlinger. Næringslivet skriker etter fagarbeidere med denne type kompetanse. YSK-tilbudet, og spesielt innen marine og maritime fag, skulle vært utvidet med flere elevplasser. Det er også veldig rart at utvalget foreslår å ta vekk YSK-tilbudet innenfor naturbruk og akvakultur, da disse linjene er blitt satset på at Vestland fylke de siste årene med nytt Opplæringsfartøy og planer om ny Akvahall. YSK-utdanningen er et viktig tilbud som vil gi industrien vår viktig kompetanse for framtida. Vi må koble videregående utdanning enda tettere med industri. Eks. Norge trenger mer kompetanse innen realfag og tekniske fag (elektrifisering og norsk maritim industri). Undersøkelser viser at 90 prosent av elevene som tar denne utdanningen tar høyere utdanning. Det er også flere jenter som velger YSK utdanningen enn på ordinære yrkesfaglige studieretninger.
  • Ta vekk restaurant og matfag. Måløy vgs. er den eneste skolen i Nordfjord som tilbyr restaurant- og matfag, og næringen skriker etter kokker og servitører.  Søkertallene har dessverre ikke vært de beste de siste årene, men dette er en trend vi ser i hele landet. Dette er strukturelle forhold mer enn geografiske. Måløy vgs. har imidlertid tilpasset seg næringslivet sitt behov, og har utarbeidet læreplan innenfor vg2 maritim kokk, da dette er noe fiskerinæringen har etterspurt. Men skolen er avhengig av at Vestland fylke støtter søknaden og sender søknaden til Utdanningsdirektoratet. Dette vil være et tilbud som vil kunne rekruttere fra hele landet, og noe Vestland fylke bør se nærmere på. Måløy vgs. tilbyr også voksenopplæring innenfor kokk og ernæringskokk, men ønsker også å tilby maritim kokk som voksenopplæring.

Måløy Vekst opplever administrasjonen sitt framlegg som svært provoserende og spesielt med tanke på at Måløy vgs. er den skolen i Nordfjord med flest søkere, som her skal gi vekk elevplasser til andre skoler i Nordfjord med lavere søkertall. Næringslivet i Måløy kommer til å mobilisere i denne saken, og sloss for tilbudet ved skolen vår. Det bør være næringslivet sitt behov og elevene sine valg som bør definerer tilbudsstrukturen i videregående skole. I Nordfjord gjør man det motsatt ved å ta bort disse tilbudene ved Måløy vgs.