Det nye vekstselskapet i Vågsøy skal hete Måløy Vekst

Styringsgruppa for det nye vekstselskapet i Vågsøy har bestemt at vekstselskapet skal hete Måløy Vekst. Etter å ha samlet inn forslag gjennom en navnekonkurranse, «uoffisielle kanaler», og fra elever ved Måløy vidaregåande skule, lanserte styringsgruppa fem navn som de ville at Fjordenes Tidende sine lesere skulle stemme over. Da undersøkelsen ble avsluttet var det hele 67% (216 stemmer) som hadde stemt på Måløy Vekst. Nest beste forslag, Kyst Vekst, fikk kun 18 % (59 stemmer). Resultatet i undersøkelsen var tydelig og styringsgruppa liker navnet godt, så da var valget lett. Måløy Vekst har blitt brukt tidligere, men styringsgruppa ser ingen problemer med å lande på et navn som tidligere har vært brukt:

Måløy Vekst er et navn som mange har positive assosiasjoner til og det navnet som fikk klart størst oppslutning. Vi kommer dessuten til å ha gode forbindelser med både Flora/Kinn og innover i Nordfjord,  og da vil det være definerende å ha Måløy i navnet. Det viktigste for oss er imidlertid at innholdet i selskapet, og det selskapet faktisk skal jobbe med, er av høy kvalitet. Et navn vil ofte bli likt med tiden hvis folk ser at selskapet skaper positive resultater for lokalsamfunnet, sier Øyvind Reed, leder i styringsgruppen for det nye vekstselskapet i Vågsøy.

Styringsgruppen jobber nå videre med finansiering av selskapet og forslag til et nytt styre før de vil innkalle til generalforsamling i løpet av noen uker.

Randi Humborstad er ansatt som daglig leder i selskapet
Før jul ble det klart at Randi Humborstad  er ansatt som daglig leder i det nye vekstselskapet til Vågsøy. Det regionale utviklingsselskapet Nordfjord Vekst (Vågsøy, Eid og Selje kommune) ble avviklet før nyttår, og Vågsøy er først ute med å etablere sitt eget vekstselskap. Styringsgruppen, som har fått i oppgave å erstatte Nordfjord Vekst med et vekstselskap for Vågsøy, består av Gro Flølo (Farmhouse), Kristian Skibenes (Fjord Shipping), Øyvind Reed (Videonor) og Rune Sætren (Nordvestvinduet). De har nå ansatt den tidligere daglige lederen i Nordfjord Vekst som selskapets første daglig leder. Randi Humborstad er 39 år og har jobbet i Nordfjord Vekst siden 2012, og vært daglig leder siden 2015. Hun har i tillegg vært prosjektleder for Stad skipstunnel prosjektet siden 2012. Hun har tidligere jobbet i Måløy Vekst og Utenriksdepartementet. Humborstad er opprinnelig fra Oslo og har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Vi er veldig glad for at Randi Humborstad har takket ja til jobben som daglig leder i det nye vekstselskapet for Vågsøy. Vi mener at hun har den rette bakgrunnen og de rette egenskapene  til å spille en sentral rolle i utviklingen av næringslivet og samfunnet i Vågsøy. Hun sitter på kompetanse som få andre i lokalsamfunnet vårt har. Den relasjonen hun har med det offentlige og spesielt regionen rundt Oslo vil være av kritisk verdi for oss, sier Øyvind Reed, leder for styringsgruppen og daglig leder i Måløy-selskapet Videonor.

I tillegg til å sikre selskapets første daglige leder har styringsgruppen utformet et forslag til hvordan det nye selskapet skal organiseres. Blant annet ønsker grupperingen å etablere spesialiserte utvalg som jobber med prosjekt innen «handel/turisme», «marin/maritim», «IKT» og «prosess/industri». I tillegg ønsker styringsgruppen et utvalg med fokus på salg og markedsføring. Vekstselskapet tar sikte på å være «en tydelig politisk stemme» og har et ønske om å spille en viktig samfunnsrolle i Vågsøy. For mer informasjon ta kontakt med: Øyvind Reed, mobilnr. 906 91 532