Disse tiltakene er prioriterte til å få steinmasser fra Stad skipstunnel

Stad skipstunnel - utseiling/innseiling i Kjøde. Stad ship tunnel - sailing out/in in Kjøde.

Utdrag fra artikkel fra Kystverket (les hele artikkelen HER):

Kystverket og kommunene Stad, Kinn og Vanylven er nå enige om en prioriteringsliste over hvilke næringstiltak som kan motta steinmasser fra Stad skipstunnel.

– Vi er opptatt av å optimalisere prosjekt Stad skipstunnel og skape mest mulig nytte. I dette ligger det å gjenbruke steinen fra skipstunnelen på en fornuftig måte, sier prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad, som forteller om en lang og grundig prosess for å få landet prioriteringslisten:

– Her er det mange gode tiltak i tre kommuner, som vil skape nye næringsområder og flere arbeidsplasser, sier Terje Skjeppestad.

Kinn kommune svært fornøyde

– Kinn kommune er godt fornøyd med den prosessen som Kystverket har lagt opp til for å få til en fordeling av steinmassene som fremmer de momentene som kommunen er opptatt av. De aktuelle prosjektene i Kinn kommune  er alle knyttet til eksisterende næringsareal og vil, dersom de får stein, kunne utvide virksomheten sin. Dette vil føre til økt verdiskaping og forsterke et næringsliv, som allerede har vist seg som handlekraftig, sier kommunedirektør i Kinn, Øyvind Bang-Olsen.

Prioriteringene av hvem som kan få steinmasser er gjort blant annet ut ifra prosjektenes modenhet, nytteverdi og kostnader. I utgangspunktet skal det tas ut like store mengder stein på begge sider av skipstunnelen.

– Dessverre har vi ikke nok steinmasser til alle tiltakene som ønsker stein, sier Skjeppestad.

Kystverket har, i samarbeid med de tre kommunene, kommet fram til følgende omforente prioriteringsliste:

Nord for tunnelen


Tiltak

Kommune
Innmeldt massebehov i m3
Prioritet
Entringsområde KjødeStad (KYV tiltak)Kvalitetssikres1
Kjøde næringsområdeStad (KYV tiltak)Kvalitetssikres2
FiskåholmenVanylven372 0003
Mowi, SighaugVanylven115 0004
Stad Molo, LeikangerStadKvalitetssikres5
BreivikaVanylven1 120 0006
SmåstrandaVanylven699 0007
KlovningenVanylven250 0008
ÅrsheimStad700 0009

Sør for skipstunnelen


Tiltak

Kommune
Innmeldt massebehov i m3
Prioritet
Entringsområde MoldefjordenStad (KYV tiltak)Kvalitetssikres1
Lesto næringsområdeStad (KYV tiltak)Kvalitetssikres2
Pelagia (Pelagia og Stad kommune), MoldefjordenStad233 0003
Eide-krysset, MoldefjordenStad (VFK vei/kryss))30 0004
Sentrumstomta MåløyKinn326 0005
Flatraket IndustribyggStad40 0006
Nordvestvinduet, AllmenningKinn300 0007
Domstein, RaudebergKinn50 0008
Babord, Raudeberg Maritime ParkKinn55 0009
Pelagia, Måløy/DeknepollenKinn55 00010
SkårastrandaKinn375 00011
Barstadvika, Nordfjord HavnKinn258 00012
SkottnesetStadUsikkert13
Moldefjorden (dypvannsdeponi)Stad (KYV deponi)Forhåpentligvis ikke aktuelt14