Evalueringsmøter for reiselivsnæringen i Kinn kommune

Kinn kommune engasjerte tidligere i år Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet omfattet reiselivsaktiviteten i hele kommunen, og Måløy Vekst har samarbeidet tett med Visit Fjordkysten som er kystkommunene sitt destinasjonsselskap.

Før sommersesongen ble sparket i gang ble det arrangert bransjemøter i Florø og Måløy, hvor vi fikk god dialog med aktørene og gode innspill. I lys av dette vil vi nå arrangere separate evalueringsmøter for å høre hvordan sommersesongen har gått. FjordKysten vil også være tilstede på møtene.

Vi inviterer til evalueringsmøte i Florø, mandag 27. september kl. 18-19.30 i festsalen i Florø kulturhus.

Vi inviterer til evalueringsmøte i Måløy, tirsdag 28. september kl. 17.30-19.00 i kantina til Måløy Vekst.

Håper vi sees!