“Fagskulen dekker utdanningsbehovet til havnæringene – Invester, ikke kutt!”

Måløy Vekst har uttrykt sin mening om fylkesdirektøren sitt foreslått kutt i driftstilskuddet til Fagskulen i Vestland. Les vårt brev til fylkespolitikerne her:

Til fylkespolitikere i Vestland fylke,

Måløy Vekst er blitt oppmerksom på at fylkesdirektør har foreslått å kutte i støtten til Fagskolen, og er bekymret for at dette vil kunne ramme nødvendige investeringer som det planlagte nybygget forFagskolen i Måløy. Undervisningen til avdelingen til Fagskolen i Måløy er i dag samlokalisert med Måløy videregående skole. Men lokalene slik de er i dag er for små for det samla behovet for begge skolene. Fylkestinget har derfor vedtatt i november 2022 at Fagskolen skal få et nybygg på 1150 kvadratmeter til 45 millioner kroner. Kutter man nå i støtten til Fagskolen vil dette gå utover kystnæringene og næringslivet i distriktet, som allerede har utfordringer med å få tak i nok og riktig kompetanse.

I sitt forslag til økonomiplan for de tre kommende årene legger fylkesdirektør Rune Haugsdal inn et forslag om å kutte det fylkeskommunale driftstilskuddet til Fagskolen Vestland med en nedtrapping over tre år. Fagskolen Vestland er finansiert med øremerkede tilskudd, men det er da snakk om en tilleggsfinansiering på 22,7 millioner kroner årlig som er foreslått kuttet. Rektor ved Fagskolen frykter en sentralisering av tilbudet og at det kan bli vanskelig å utdanne nok offiserer til skipstrafikken. Da det er kostbart med offisersutdanningene, er disse ekstra sårbare for dette kuttet, noe som kan få store konsekvenser for særlig Fagskolen som er lokalisert i Måløy. Fagskolen i Måløy tilbyr i dag utdanningene dekksoffiser, maskinoffiser og nå også ledelse i havbruksoperasjoner, som skal starte rett over nyttår. Fagskolen i Måløy er en av få skoler i landet som utdanner maskinoffiserer, noe det er stor mangel på. Studentene ved Fagskolen er ettertraktet fordi Fagskolen i Måløy kan vise til god kvalitet, svært lite frafall og en skole som er veldig tett på studentene sine. 

Måløy har et sterkt utdannings- og kompetansemiljø knyttet opp mot havnæringene, og et sterkt og fremoverlent næringsliv innenfor det maritime og marine som nå satser og investerer for store summer. Måløy Vekst representerer flere av aktørene i vårt lokalsamfunn som vil kunne bli berørt av et slikt kutt. Vi mener at fylkespolitikerne bør tenke seg godt om før man vedtar å kutte midler til maritime og marine utdanninger i en tid der disse fremtidsnæringene har et større behov for kompetanse og kunnskap enn noensinne. 

Fagskolen i Måløy, Måløy videregående skole og Sikkerhetssenteret i Måløy tilbyr utdanninger som er svært godt tilpasset næringslivets behov i vår region, og det tette samarbeidet med næringslivet gjør at man lykkes med å få studentene ut i lokalt arbeidsliv etter endt utdanning. Måløy vgs. tilbyr i dag blant annet studier innen akvakultur og fiske og fangst. Disse linjene har svært gode søkertall og trekker til seg studenter fra hele fylket. Måløy vgs. er også den skolen i Nordfjord som har flest søkere. Vestland fylke sin satsing på det nye skolefartøyet MS Skulebas og planer om akvahall ved Måløy videregående har gjort disse studieprogrammene enda mer attraktive. For flere av elevene ved disse marine og maritime linjene vil det være naturlig å bygge på sin kompetanse med videre studier hos Fagskulen. I tillegg er utdanningsprogrammene ved Fagkolen svært viktige for den lokale havnæringen for å sikre videreutdanning av sine ansatte og kompetanseheving for fremtiden.

Måløy er en av Norges største fiskerihavner. Og i forbindelse med Grønn region Vestland og Måløy Vekst sitt arbeid med hub’en Havregionen Fjordane (Nordfjord, Sunnfjord og HAFS), har vi fått laget en verdiskapingsanalyse av fiskeri- og oppdrettsnæringen i Fjordane. I Havregionen Fjordane er verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen på ca. 3,9 mrd. kroner. Kinn kommune er størst innen både fiskeri- og havbruk i denne regionen, og kan skilte med 60,57% av verdiskapningen innenfor oppdrett og 46,47% av verdiskapningen innen fiskeri. Det er derfor særlig viktig at utdanningstilbud innenfor de aktuelle fagene blir satset på i vår region, og ikke blir satt i fare for sentralisering eller nedleggelse. Det er grunnlag for å styrke og ikke redusere tilbudet ved Fagskolen i Måløy.