Frokostmøte 08.09

Etter en liten sommerferie var det endelig duket for et nytt frokostmøte. Vi takker foredragsholdere for spennende presentasjoner, de aksjonærene som møtte opp samt alle de som fulgte med via livestreamen på Måløy Vekst sin Facebookside. Det er veldig hyggelig å se at så mange fulgte med på sendingen, og vi har blant annet hatt seere fra både Stad og Florø. 

 

Etter en gjennomgang av de prosjektene vi i Måløy Vekst jobber med for øyeblikket var det klart for dagens første foredragsholder, Rune Sætren som er daglig leder i Nordvestvinduet. Det var interessant å høre Sætren fortelle om store prosjekter Nordvestvinduet har hatt over hele landet og det positive ryktet de har utad blant andre bedrifter. Nordvestvinduet har blant annet levert vinduer til seks av de spektakulære byggene på Barcode i Oslo. Ifølge Sætren er Nordvestvinduet Norges største vindusprodusenter innenfor deres segment. Nordvestvinduet er opptatt av lokale arbeidsplasser, og er en av gamle Vågsøy kommune sin største bedrift med over 90 ansatte.  

Videre på programmet var assisterende havnedirektør Sølve Oldeide fra Nordfjord Havn. Oldeide kunne fortelle at Nordfjord Havn er 3. største fiskerihavnen i Norge og Norges 7. største cruisehavn. Nordfjord Havn mener at et viktig moment for å lykkes med cruise er lokal verdiskapning. Rederiene har ønsker om utflukter og aktiviteter på de havnene de besøker og derfor er det viktig at reiselivsaktører og andre legge til rette for dette.  Det vil være svært viktig til sommersesongen 2021 da det er 4 anløp på bestilling med totalt 10.000 besøkende og mannskap. Oldeide nevnte også at Måløyhopen som er eid av Nordfjord Havn i juli hadde en 75% økning i forhold til 2019. 

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund fra Kinn Kommune gav oss en oppdatering på 9 måneder med ny kommune og hva som var status innenfor samfunnsutvikling og plan av byggesaker. Sund forklarer at det er stor mangel på næringsareal og boligtomter i kommunen og at kommunen nå holder på å løse denne utfordringen ved å utarbeide en ny overordnet arealplan. Kommunen har fått på plass en større planavdeling som skal jobbe med å utarbeide disse planene, og få ned behandlingstiden i kommunen. Kommunalsjefen fortalte også om ulike prosjekter de jobber med for tiden deriblant nybygget på Kulatoppen Omsorgssenter og fornying av Skram Skole. Denne uken er det frist for å levere inn tilbud på arkitekt på Skram Skole, og ifølge Rolf Bjarne hadde innkjøpssjefen i kommunen sagt at han aldri har sett så stor interesse for å delta i et innkjøp slik som på Skram Skole etter han begynte å arbeide med innkjøp. Avslutningsvis fortale Rolf Bjarne at kommunen jobber fram saken om Nordfjordbadet og at det skal vurderes i i behandlingen av neste års budsjett.

På dagens frokostmøte hadde vi besøk av Florø-bedriften Havlandet Marin Yngel med Britt Dalsbotten og Beate Solheim Grønnevik i spissen. HMY er bestående av 11 ansatte som jobber med produksjon av yngel, settefisk og stamfisk. Dalsbotten og Grønnevik kunne fortelle at de har avdelinger for algeproduksjon, levende fôr, klekkeri og startfôring. HMY har store fremtidsplaner om å blant annet å få til en 3. art av landbasert oppdrett av laks, i tillegg til Torsk og Bergylt. Videre fortalte de at bedriften har et ønske om å bygge et yngelanlegg for torsk i 2022, fullskala landbasert torskeoppdrett i 2024, og at de ønsker å ha klart landbasert oppdrettsanlegg for laks i 2026. 

Vi var svært heldige at Helge Andre Njåstad, medlem av kommunal og forvaltningskomiteen på stortinget hadde tid til å komme på frokostmøtet. Fra han fikk vi en diskusjon om fylkesmannen sin inngripen i lokal utvikling. På hovedplanen sto forlengelsen av turstien i Deknepollen. Helge Andre oppfordret kommunen til å sende et brev til kommunalministeren at de anmoder at det er departementet selv som skal bestemme denne prinsipielle saken. Les mer om saken her.