Frokostmøte 09.06

salen frokostmøtet

Måløy Vekst takker for enda et fint frokostmøte med spennende og interessante foredrag. Det var omtrent 50 personer som møtte opp på Parken Kulturhus i tillegg til rundt 50 personer som var med på direktesendingen på Facebook siden til Måløy Vekst.  

I dagens program var det stort fokus på reiselivsnæringen. Etter en oppsummering av de ulike prosjektene Måløy Vekst for øyeblikket holder på med, startet Rutt-Lovise Sætren Strand programmet med å fortelle om den nylanserte nettsiden Explore Måløy. Strand hadde et ønske om å lage en opplevelsesportal hvor det skulle være enkelt for tilreisende og bosatte å finne informasjon om restauranter, fjellturer og opplevelser i nærområdet.

Dette var en fin innfallsvinkel til Visit Fjordkysten sin reiselivssatsing i Måløy. Marita Solheim, daglig leder i Fjordkysten arbeider målrettet med å skape reiselyst for tilreisende til hele fjorden. Fjordkysten har som visjon å tilby ekte og nære opplevelser for besøkende gjennom en bærekraftig utvikling. 

Næringslivet i hele Kinn har engasjert seg mye i realiseringen av kystvegen mellom Måløy og Florø, og har sendt tydelige innspill til fylkespolitikerne om dette. Styreleder i Kystvegen Måløy-Florø, Reidar Sandal, fortalte om arbeidet og de politiske prosessene som skal lede frem til realiseringen av første etappe mellom Svelgen og Indrehus. Han mener at en ny og bedre vei mellom byene er en nødvending forutsetning for både næringslivet og tilreisende for å få en vekst på kysten.

Sverre Søraa forteller om Coast Seafood sin visjon om å utvide seg 360 grader og driven de har om å hele tiden forbedre seg, skape verdier for samarbeidspartnere og trygge arbeidsplasser. Videre fortalte Søraa om viktigheten av å ta vare på miljøet.  I denne sammenheng har Coast vært de første til å installere såkalt «Sub Chilling» som gjør at fisken holder seg nedkjølt som gjør at man inngår å bruke is i kassene fisken blir levert i. 

Avslutningsvis presenterer og visualiserer Frank Willy Djuvik fra Måløy Vekst og Odd Henning Svoren fra Kinn Kommune om fornyingen av Gate 1. I sammenheng med at det gjennomføres avløpssanering og ny hovedledning for vann i Gate 1 har de et ønske om at sentrum samtidig friskes opp. I denne prosessen av fornyingen vil det være nødvending med en god plan og alternative løsninger slik at det ikke ødelegger for butikkene.