Frokostmøte 11.12.19

frokostmøtekollage

Årets siste frokostmøte ble i dag gjennomført på Parken Kulturhus og mange tok turen til Raudeberg for å delta på møtet.

Daglig leder, Randi Humborstad, gav oss siste status fra Måløy Vekst. Vi fikk blant annet se den flotte nye filmen om Stad skipstunnel, og høre om de spennende planene om sentrumsforening som nå er på trappene.

COO Food i Pelagia, Magnus Strand, holdt et interessant innlegg om Pelagia og økt verdiskapning pelagisk, som er en viktig del av Pelagia sin strategi de neste årene. Kjerneverdien til Pelagia er at 100% av råvstoffet skal utnyttes. Den nye fabrikken, som er bygget i Måløy, gjør at hele makrellen kan brukes til menneskemat. Pelagia bruker avskjæret til høykvalitetsolje og til å lage proteinpulver til menneskemat og dyrefôr. Pelagia er en viktig arbeidsplass i Vågsøy og gir store ringvirkninger for det lokale næringslivet. Måløy er et flaggskip for Pelagia, i tillegg til Egersund og Shetland. Magnus Strand skrytte også av det gode samarbeidet med Nordfjord Havn, og at de vil fortsette å satse på Måløy, som har det mest effektive pelagiske anlegget og meget dyktige ansatte.

Sindre Kvalheim, som representerte Måløy Academy, fortalte om den nye linjen, VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon, som starter opp ved Måløy videregående skole til høsten. IT-klyngen i Måløy har lenge etterspurt et studietilbud innen IT, og nå får skolen hele 15 studieplasser, og blir en av fire skoler som tilbyr dette nye tilbudet i Vestland fylke. Dette er fantastiske nyheter for rekruttering til IT-klyngen i Måløy, og styrker tilbudet ved Måløy videregående skole. Det er også veldig viktig at næringslivet nå samarbeider i lag om å tilby lærlingplasser.

Berge Andal og Johannes Berg fra ungdomsbedriften Framflyt ved Måløy videregående skole presenterte Framflytkonferansen 2020. Konferansen skal nå arrangeres for 7. året på rad og er en viktig arena for næringsliv og unge å møtes på. Slagordet for neste års konferanse er «Bedre fremtid på hjemmebane», og skal synliggjøre mulighetene som finnes her for fremtidige arbeidstakere. Ungdomsbedriften er avhengige av sponsorstøtte for å kunne gjennomføre konferansen og elevene oppfordrer nå bedrifter om å ta kontakt, både for sponsorstøtte og stand.

Styret i Måløy Vekst, ved styremedlem Synnøve Svarstad, gav publikum innblikk i den økonomiske strategien til Måløy Vekst for 2020. Det er usikkerhet rundt tilskudd fra kommunen fra 2021, og Måløy Vekst skal fremover jobbe med å få på plass en bedre grunnfinansiering for vekstselskapet. Måløy Vekst har en god dialog med administrasjonen i Kinn kommune og tett samarbeid med kommunen blir en viktig oppgave for oss fremover. Styret i Måløy Vekst skal i 2020 jobbe aktivt for å få nye medlemmer, og vi vil også ta en runde med våre medlemmer og se på aksjonærbidragene etter 2020.

Redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, holdt et interessant innlegg om lokalavisa, hvordan de jobber og hvordan vi alle kan hjelpe til med å lage og dele gode historier. Fjordenes Tidende er en lokalavis som alltid er nær, og de er stadig på jakt etter nye historier og spennende ting som skjer. En utfordring er at avisen må ivareta mange hensyn og skal dekke flere kommuner med få ressurser. Innspill fra salen var at vi håper de likevel vil prioritere saker fra Vågsøy, og at vi ønsker oss mer stoff fra Florø.  At vi blir bedre kjent med Florø, og at de blir bedre kjent med oss, vil være viktig for å knytte sammen den nye kommunen. Erling oppfordrer publikum til å ta kontakt med aktuelle saker og tips.

Vi i Måløy Vekst vil takke alle foredragsholdere og alle som har deltatt på frokostmøtene våre i 2019 og vært med å bidra til at dette er en flott møteplass for næringsliv og kommune. Vi ser frem til videre samarbeid og gleder oss til mange nye interessante frokostmøter i 2020.