Frokostmøte

Frokostmøte Måløy Vekst

Det var et spennende program og veldig godt oppmøte på Måløy Vekst sitt frokostmøte tirsdag. Ca 70 personer tok turen til Parken Kulturhus på Raudeberg for å delta på møtet.

Linda MacDonald som er tilsett som ny prosjektleder i Måløy Vekst orientere om status for prosjektet Måløy Ocean Hub. Målet med dette prosjektet er å etablere kontorfelleskap for studenter, forskere, gründere og marine/maritime næringsaktører og etablere felles bomiljø for studenter i Måløy.

MMR Ocean Blue er nå på plass med fem tilsette i Måløy, og daglig leder Roger Bergset presenterte de nyansatte på dagens frokostmøte.

Mona Bakke Svarstad som er prosjektleder for akvakulturutdanninga ved Måløy Vidaregåande skole gav publikum innblikk i prosjektet akvakulturutdanning. Målet med prosjektet er å utvikle en attraktiv utdanning innen akvakultur og øke antall elever som tek akvakulturutdanning.

Regionsdirektør i Mowi Midt, Asgeir Hasund fortalte om Mowi sitt fokus på digitalisering og automatisering, og koblingen mellom teknologi og oppdrett. Vi fikk også innblikk i Mowi sine spennende planer om bygging av «verdens» mest komplette operasjonssentral for produksjon av laks i Måløy.
Heming Drage frå Dragebygg og Endre Rutledal frå Advaco gav oss siste status om Solvang nærings – og boligpark. Bygging av Solvang næringspark er nå godt i gang og Mowi sine lokaler på 700m2 ferdigstilles 01.01.2020. I uke 37 offentliggjøres salsprospekt på Solvang boligpark 1.

Anna Maria Urbaniak-Brekke som er forsker i EU-nett Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking fortalte om internasjonale prosjektmuligheter i EU-programmet. Dette kan vere veldig interessant for lokale bedrifter i området, og ho oppfordret bedrifter som er interessert i mer informasjon om å ta kontakt.

Frokostmøtene til Måløy Vekst er populære med veldig bra oppmøte. Dette viser at slike møter er en fin arena for næringsliv og kommune å møtes på, og få faglig påfyll. Det er veldig kjekt å sjå at det nå er flere fra kommunen og den nye Kinn administrasjonen som kommer på frokostmøtene våre.

Måløy Vekst er veldig opptatt av at det skal vere gode relevante tema på frokostmøtene som er nyttige og gir faglig påfyll. Vi får gode tilbakemeldinger på frokostmøtene våre og vi ønsker veldig gjerne innspill på tema som næringslivet vil vi skal sette på agendaen, så kontakt oss gjerne for innspill.