Gode nyheter for næringslivet i Måløy

båt og flyruten

Fra og med 30. mars 2020 blir det mulig å nå første fly fra Florø lufthamn til Oslo kl. 06.55. Den nye flyavgangen fra Widerøe vil korrespondere med kystvegekspressen fra Måløy og Bremanger.


Bakgrunnen for den nye endringen er blant annet den fantastiske jobben som Flora kommune med Ola Teigen i spissen har gjort i samarbeid med Widerøe og en spørreundersøkelse Måløy Vekst gjennomførte i sommer. 


Spørreundersøkelsen som Måløy Vekst gjennomførte var for å kartlegge båtrutebehov mellom Florø og Måløy. Vi fikk veldig god respons på undersøkelsen og konkrete innspill å jobbe videre med. Det er så flott at innspillene fra næringslivet og innbyggere nå har blitt tatt videre.


I spørreundersøkelsen kom det frem at 73% vil bruke Florø lufthamn i større grad dersom båtrutene til/fra Florø korresponderer bedre med flytidene. På grunn av manglende korrespondanse mellom båt og fly svarte 86 % at de aldri eller sjelden benytter seg av de tidligste flyavgangene ved Florø lufthamn. 


I undersøkelsen svarte og kun 5% at en bruker båtrutene i forbindelse med offshore-reiser. Dette er en viktig målgruppe å legge til rette for da vi har mange offshore ansatte i regionen vår. Vi var i dialog med Kjetil Osmundsvåg som jobber offshore som uttalte om viktigheten av å komme seg tidligere ut i verden uten å måtte overnatte når en skal reise på jobb.
Vi i Måløy Vekst er så glad for den nye flyruten som er på plass fra 30.mars 2020 og håper mange vil benytte seg av dette tilbudet.


Hele resultatet av Måløy Vekst sin spørreundersøkelse kan du lese mer om på vår nettside: