Invitasjon til næringslivet i Kinn til teamsmøte med smittevernoverlege Jan Helge Dale

Vi inviterer hermed næringslivet i Kinn til teamsmøte med smittevernoverlege Jan Helge Dale, torsdag 28. januar kl. 15.30.

Spørsmål / problemstillinger kan sendes til lone@aksello.no innen kl. 12.00 samme dag.

Les mer her.