Invitasjon til samling om Skattefunn og andre støtteordninger/verktøy for næringslivet 27. januar

Samling om skattefunn og andre støtteordninger for næringslivet onsdag 27. januar

På grunn av smittevernhensyn har vi valgt å flytte samlingen vår fra Parken Kulturhus til Nordfjordhallen. Her er det fastmonterte seter og vi vil ha ett sete mellom hver deltaker på grunn av smittevern.

Vi må be dere være vennlige å parkere på nedsiden av samfunnshallen. Da oppsiden er reservert for Måløy videregående sine elever og lærere.

Flere av Måløy Vekst sine medlemmer har uttrykt et ønske om et Skattefunn kurs og mer informasjon om IN og Forskingsrådet sine støtteordninger. Derfor arrangerer vi nå en samling med fokus på dette onsdag 27. januar på Parken Kulturhus på Raudeberg. 

Tid: Onsdag 27. januar 07.30-10.45

Sted: Nordfjordhallen

Agenda:

07.30-08.00: Frokosten blir levert ut ved ankomst. Salen er åpen fra kl. 07.30. 

08.00-08.10: Velkommen v/Måløy Vekst

08.10-08.50: Innovasjon Norge sine støtteordninger/verktøy  v/avdelingsleder i IN, Kristine Kopperud Timberlid

08.50-09.10: Diskusjon med de lokale bankene om deres rolle v/ Ove Hoddevik, banksjef Sparebanken Vest.

09.10-09.25: Pause

09.25-09.55: Forskningsrådet sine støtteordninger/verktøy og SkatteFUNN-kurs del 1 v/Merete Lunde, regionansvarlig Vestland Forskningsrådet

Innføring i SkatteFUNN:
SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser som er til nytte for bedriften. Søknader til ordningen har problemstillinger innenfor alle fagområder. SkatteFUNN er administrert av Forskningsrådet, i samarbeid med Skatteetaten. Finn mer informasjon om ordningen her: SkatteFUNN. Du vil få informasjon fra Forskingsrådet om hva du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og hva må du legge vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt.

  • Om SkatteFUNN
  • Hva er søknadskriteriene?
  • Hvilke aktiviteter kan bli finansiert?
  • Slik kommer du i gang

09.55-10.15: Paneda v/daglig leder Geir Gjørsvik forteller om sine erfaringer med Innovasjon Norge og Forskningsrådet sine støtteordninger/verktøy

10.15-10. 45: SkatteFUNN-kurs del 2

Det vil i etterkant av frokostmøtet bli anledning til individuelle møter med rådgivere fra Innovasjon Norge, Forskingsrådet, og Vestland fylkeskommune sitt prosjekt for forskingsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking) som er kompetansemegler i fylkeskommunen sitt Forregion-prosjekt blir med til Måløy, og er tilgjengelig for møter med bedrifter samme dag eller senere.

Mer om kompetansemegling her: https://www.vestlandfylke.no/forsking/kom-i-gang-med-forsking-i-bedrift/kompetansemekling/

Har du en idé om et nytt produkt, tjeneste eller ny prosess, og ønsker å lufte den med rådgivere fra Innovasjon Norge, Forskingsrådet eller med en av fylkeskommunen sine kompetansemeklere etter frukostmøtet? Du kan òg diskutere muligheter med Måløy Vekst. Meld fra i påmeldingsskjema.

 

 Her er link til påmeldingen:  https://forms.gle/6RNHuNyEcsHJwsSR7