Inviterer til lunsjsamling om FoU og innovasjon

Måløy Vekst og Studiesenter Kysten inviteterer til FoU- og innovasjonssamling tirsdag 28. november kl. 12.30-16.00 på parken kulturhus.

“I åra som kjem skal Norge gjennom ein vanskeleg og viktig omstillingsprosess som vil gi oss mange moglegheiter.”

Mari Sundli Tveit, direktør i Norges forskningsråd 

Om vi skal klare den digitale og grøne omstillinga på ein bærekraftig måte treng vi meir forskning. Kva er utfordringane? Kva hjelpemiddel har vi, og korleis få oversikt?

Styresmaktene har lenge hatt eit mål om at næringslivet skal investere tilsvarande to prosent av BNP i forsking og utvikling innan 2030, og har sett i gong eit strategiarbeid for å nå dette.

Vi ønsker med dette å invitere bedrifter i regionen til ein spennande ettermiddag med innspel frå både Forskningsrådet, Innovasjon Norge, HVL, Aksello og private aktører fra regionen. 

Program:

Det serveres bagetter fra kl 12.30.
 
13.00    – 13.15:
Velkommen og kort informasjon
Kort om Studiesenter Kysten

13.15 – 13.35:
Høgskolen på Vestland, Øystein Stavø Høvig

13.35 – 13.55:
Innovasjon Norge
Finansiering for innovasjon og utvikling

13.55 – 14.15:
Forskningsrådet, Arthur Almestad: 
Forskningsrådet støtter innovasjonsprosjekt med FoU-innhald – prosjekteksempel frå regionen

14.15 – 14.30:
Kaffipause

14.30 – 14.45: 
OFS, Trond-Inge Kvernevik:
Finansiering og profesjonell hjelp til industriell FoU – til glede og besvær

14.45 – 15.00:
Sea Technology, Christian Carlson
 
15.00- 15.15
Aksello, Lone Bareksten, Ingunn Eide:
Regionale og nasjonale virkemidlar, kva kan vi lokalt få ut av dei?
 
15.15 – 16.00:
Mingling og avtaler