SPØRREUNDERSØKELSE: Kartlegging av båtrutebehov Måløy – Florø

Måløy Vekst ønsker å kartlegge båtrutebehovet mellom Måløy – Florø for innbyggere og næringsliv i Vågsøy kommune og omegn, og vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på dine behov for båtruter.

Håper du har anledning til å sette av 3-4 minutter til å svare på undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen ligger ute til 1. august.