Konferanse om ringvirkninger av Stad skipstunnel om bord i Havila Capella 5. mai

Med kystruten Havila Capella som arena blir det arrangert konferanse om ringvirkninger av Stad skipstunnel 5. mai fra Måløy til Ålesund. Det er styringsgruppen for utviklingsarbeid rundt Stad skipstunnel og utviklingsselskapene i de tre kommunene Stad, Kinn og Vanylven som er arrangører av konferansen.  Konferansen starter om bord i Havila Capella med avreise fra Måløy kl. 07.00, og avsluttes i Ålesund ca. kl. 15.30. Konferansen blir åpnet inne i Moldefjorden, med utsyn direkte til der Stad skipstunnel kommer, og vil så rulle og gå på seilasen til Ålesund. 

Styringsgruppen ønsker med denne konferansen å sette fokus på mulighetene skipstunnelen vil gi for flytting av persontransport og gods til sjø, der både trygghet, regularitet og punktlighet øker. Til konferansen blir det innhentet flere innledere som vil snakke om grønn skipsfart, hurtigbåtforbindelse Ålesund – Bergen, verdiskaping i sjømatnæringen, presentasjon av lokale utviklingsprosjekt, og ikke minst hvordan Stad skipstunnel kan bli et internasjonalt reiselivsikon. Konferansier Eli Kari Gjengedal vil lose oss gjennom programmet som byr på representanter fra regjering, fylkeskommunene, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Mowi, Kystalliansen, Norled, Fjord Tours, NHO Vestland, Havila Kystruten m.fl.

Se program og påmelding til konferansen på Stad skipstunnel nettsiden: Konferanse om ringverknadar av Stad skipstunnel 5. mai – Stad skipstunnel

Det er begrenset antall plasser om bord i Havila Capella, så her gjelder det å være tidlig ute med å bestille billett. Hvis det er ønskelig å overnatte i Måløy fra 4.-5. mai, eller å overnatte om bord i Havila Capella med avreise fra Bergen 4. mai, så ta direkte kontakt med anette@maloyvekst.no.

Håper vi ses på kystruten Havila Capella 5. mai!