La studenter fra NHH skrive masteroppgave om sentrale problemstillinger for bedriften din

NHH inviterer bedrifter og organisasjoner til samarbeid med våre studenter i forbindelse med masteroppgaver.

Hvert semester publiserer NHH mulige tema for masteroppgaver på interne nettsider for studenter som skal skrive masteroppgave semesteret etter.  Bedrifter og organisasjoner inviteres til å sende inn informasjonsmateriale om mulige masteroppgavetema, og har også mulighet til å delta på et digitalt møte med interesserte studenter.  På det digitale møtet kan studentene diskutere mulige masteroppgaver med bedrifter/organisasjoner basert på det innsendte materialet. Normalt skriver to og to studenter masteroppgaven sammen, så det vil typisk være to studenter dere vil jobbe med hvis noen velger å gå videre med et tema dere har sendt inn.

Siste frist for innsending av oppgaveforslag er tirsdag 6. februar, og vårens digitale møte vil finne sted på zoom tirsdag 20. februar,  kl.17:30-18:30.  Hver bedrift/organisasjon blir tildelt et eget breakout-rom, og studentene kan «vandre» fritt mellom rommene og snakke med de bedriftene/organisasjonene de er interessert i.  Informasjonsmaterialet vil bli publisert på våre interne nettsider i god tid før møtet.

Se https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/masteroppgavesamarbeid-for-bedrifter/ for detaljer rundt innsending av oppgaveforslag og annen informasjon.