Peak Måløy

Lokalt næringsliv har jobbet frem Måloy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) og stiftelsen ble etablert 17. august 2018. MMR er et samarbeid mellom marine bedrifter, Biovitenskaplig fakultet (BIOVIT) på Norges Miljø- og vitenskapelige Universitet (NMBU) og Måloy videregáende skole. MMR Ocean Blue blir et forskningsinstitutt innen marin sektor og vil legge grunnlag for en helt ny generasjon marint næringsliv i Sogn og Fjordane. MMR Ocean Blue vil tilrettelegge for effektiv forskning og utvikling (foU) i bedriftene, skape lokale arbeidsplasser innen marin foU, gi grunnlag for flere nye forskningsbaserte marine konsepter som realiseres, enten i eksisterende eller i nye bedrifter.
For at lykkes med MMR Ocean Blue vil det være helt avgjørende at man klarer å skape et attraktivt og innovativt miljø som vil sikre rekruttering af de beste studentene og forskerne, samt gjøre det attraktivt for ‘blå’ oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv å bruke senteret i Måløy. Måløy Vekst, MMR Ocean Blue, Fagskolen, Høyskolen på Vestlandet og IT-klyngen i Måløy ønsker å skape et “blått kompetansesenter” for næringsaktører, studenter, forskere og oppstartsbedrifter i Måløy. Prosjektet startet med arbeidstittelen “Måløy Ocean Hub”, men har nå fått fine nye tittelen: Peak Måløy.

Om nokon er interessert i å etablere seg i Peak Måløy kan ein ta kontakt med

 Pål Anders Kårstad i Peak Space AS

eller

Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst