Måløy Vekst fiber

Måløy Vekst Fiber er næringslivet eget fiberselskap i Måløy. Selskapet driftes av Måløy Vekst, men er et eget aksjeselskap med eget styre.

Local Host er ansvarlig for den tekniske driften av virksomheten. Måløy Vekst Fiber sikrer bedrifter i Måløyområdet tilgang til bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til svært gunstige priser gjennom samarbeid om innkjøp av internettaksess (IA). Nettverket er leverandør uavhengig, og kan også koble sammen trafikk mellom lokasjoner med Ethernet lag2 samband (LAN/LAN). Selskapet deltar også i utbygging av komplementerende nettverk innenfor dekningsområdet. 

I tillegg bidrar Måløy Vekst Fiber til ulike allmennyttige tiltak og prosjekter innenfor teknologi og digitalisering i Måløy. 

Bedrifter som ønsker å bli kunde hos Måløy Vekst Fiber kan henvende seg til post@maloyvekstfiber.no.