Måløy Vekst og Kinn kommune inviterer til åpent forum for plan og byggesaker

bygg og areal forum

Tidspunkt: Torsdag 5.desember kl. 13.00 – 15.30

Sted: Kantine Fjord Shipping – Måløy

Vi inviterer til åpent forum og ønsker å skape en god arena for dialog og samarbeid mellom næringsliv og kommune i plan og byggesaker.

Vi ønsker å involvere og engasjere byggherrer, entreprenører, konsulenter og andre som jobber med plan og byggesaker, og vil sette fokus på forventningsavklaring mellom kommune og næringsliv i de ulike prosessene. Det vil ikke bli diskutert konkrete saker på dette møtet.

Plansjef Heidi Dyrøy, kommunalsjef Rolf Bjarne Sund og kommuneplanlegger Anders Espeset fra Kinn kommune vil lede møtet.

Påmelding innen 3.desember