Måløy Vekst og Vestland fylkeskommune inviterer til fiskeri- og havbrukskonferansen: “Fremtidens fiskeri- og havbruksnæring”

Velkommen til ny fiskeri- og havbrukskonferanse i Måløy 26.-27. september!

Temaet for årets konferanse er “Fremtidens fiskeri- og havbruksnæring”, og konferansen finner sted på Parken kulturhus på Raudeberg, like utenfor Måløy.

Fiskeri- og havbrukskonferansen i Måløy har blitt en tradisjon. Måløy Vekst arrangerte også fiskeri- og havbrukskonferanser i 2018 og 2021 med rundt 200 påmeldte og svært gode tilbakemeldinger.

Under årets konferanse ønsker vi å sette fokus på at fiskeri- og havbruksnæringen er en av våre viktigste fremtidsnæringer som er spådd en formidabel vekst i fremtiden. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, og næringen bidrar til store inntekter, arbeidsplasser og utvikling av lokalsamfunn.

2022 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i verdi og tilsvarer 40 millioner måltider hver eneste dag – året rundt, ifølge Norges Sjømatråd. Dette er en økning på 30,7 milliarder kroner, eller 25 prosent, fra 2021, som også var et rekordår. Utfordringen er å få til ytterliggere vekst i næringen uten at dette går på bekostning av bærekraft. Vi ønsker å samle næringsliv, forvaltning og politikere til foredrag og paneldebatt om denne viktige næringen.

Disse temaene vil stå i fokus under konferansen:

  • Trender og rammevilkår for næringen
  • Utsiktene for landbasert oppdrett
  • Hvordan skape mer aktivitet i norsk fiskeindustri?
  • Status torskeoppdrett
  • Teknologiutvikling og bærekraftig innovasjon
  • Eksempler på bærekraftig innovasjon

Konferansen er over to dager, og avsluttes med lunsj onsdag 27. september. Tirsdag 26. september er det mulig å delta på middag på Havfruen Restaurant på kveldstid.

For påmelding, hele programmet og mer informasjon, sjekk ut vår nettside: https://www.fiskerioghavbrukskonferansen.no