Måløy Vekst oppfordrer næringslivet til å delta på høringsmøte om tilbudsstrukturen til de vidaregående skolene i regionen

Hovedutvalget for opplæring og kompetanse inviterer til høringsmøte om videregående struktur i Nordfjord førstkommende tirsdag 30. april kl. 18.00 på Eid vgs. Dette er et åpent møte hvor alle kan delta. Ordfører i Kinn kommune, rektor ved Måløy VGS, flere lærere og Måløy Vekst kommer til å delta på møtet. 

  • Vi håper også at næringslivet vil stille opp for å vise hvor viktig skolen er for elevene, samfunnet, næringslivet og den verdiskapingen som vi har her ute på kysten, sier daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad.

Bakgrunnen for møtet er at fylkesadministrasjonen har sendt ut et høringsforslag om ny struktur i de videregående skolene i fylket. Det er lagt opp til flere kutt i Nordfjordregionen, og Måløy videregåande skule står i fare for å miste over 100 elevplasser ved kutt av tilbudene studiespesialisering, TAF/YSK-linjene og restaurant- og matfag.

Fylkeskommunen lagt opp til høringsmøter rundt omkring i hele fylket. Disse høringsmøtene er viktige for å kunne snakke direkte til både fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne i Hovedutvalget for opplæring og kompetanse. Møtet er lagt opp med presentasjon fra fylkesadministrasjonen før alle rektorene skal få holde hvert sitt innlegg. Deretter er det åpent for innspill fra salen.

  • I Måløy Vekst opplever vi at forslaget fra fylkesadministrasjonen vitner om manglende kunnskap om næringsliv og verdiskaping på kysten, skolens måte å jobbe på, inntaksgrunnlaget for Måløy vgs. og pendleravstander i Nordfjord. Derfor har dette forslaget også skapt sterke reaksjoner og et enormt engasjement hos innbyggere og næringsliv i Måløy. Ikke bare fordi vi står i fare for å miste utdanningstilbud som er svært viktige for rekruttering til lokalt næringsliv, men også fordi dette forslaget rammer vår skole uforholdsmessig hardt. Vi skal miste over 100 elevplasser, og gå fra å være den største skolen til den minste skolen i Nordfjord, sier Humborstad.

Måløy Vekst håper at mange tar turen til Eid vgs. og høringsmøtet for å si sin mening om forslaget fra fylkesadministrasjonen.

  • Det er viktig at vi i dialog med fylkespolitikerne får frem hvor viktig disse utdanningstilbudene er for våre unge innbyggere, vårt lokalsamfunn og all aktivitet som skjer her, både i privat næringsliv, offentlig arbeidsliv og frivillige lag og organisasjoner, avslutter Humborstad.