Måløytreff i Bergen 6. april

Måløy Vekst arrangerte Måløytreffet på BOD 24 i Sandviken 6. april med rett under 50 deltakere på arrangementet. Vi arrangerte det første treffet i november 2021, så dette ble det andre i rekken. Nok et veldig vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger! Denne gangen hadde vi med oss Synnøve Berg Svarstad fra Advaco, Andre Kupen og Arve-Martin Husevåg fra Mowi, Sindre Kvalheim fra VYRD, Glenn Paris fra Babord, Kristian Reed fra Selstad og Randi Humborstad og Anette Botnmark Jahre fra Måløy Vekst. 

Alle innleggene var gode og informative, og deltakerne har også gitt tilbakemeldinger om at dette var nyttig å få informasjon om. Fellesnevneren i innleggene var hvilken verdi studentene har, og at de ikke må være redd for å ta kontakt med næringslivet. Det lønner seg å plukke opp telefonen og ta kontakt om man er interessert i en bedrift. Selv om det ikke er utlyste stillinger, kan det likevel bli opprettet stillinger om rette kandidaten dukker opp. Det er mange sånne historier i Måløyområdet, og ny kompetanse trengs alltid! Flere bedrifter tar imot åpne søknader og har ansatt flere uten egentlig å ha «plass» i staben. Har man ikke plass, finner man plass!

Det er mange gode ord å si om arrangement, men det viktigste er nok å nevne at det er en viktig arena for næringslivet å være tilstede på. Å bygge nettverk med studentene som er mottakelige for informasjon om veien videre er viktig. Om de så ikke dukker opp på kontoret deres i løpet av et par år, så har disse arrangementene i alle fall sådd noen frø som kan spire i tiden fremover. Måløy Vekst setter stor pris på at bedriftene tar seg tid til å være med på arrangementet, og flere treff blir det i tiden fremover.