Nå kan du være med å bestemme hvordan sentrum skal se ut

Neste år starter Kinn kommune arbeidet med oppgradering av Gate 1. Kommunen skal skifte ut vann- og ledningsnettet i gaten, og i den forbindelse skal også hele gaten få en oppgradering og fornyelse. Næringslivet, grunneiere og kommunen samarbeider om å realisere prosjektet, som blir det største ansiktsløftet av sentrum på flere tiår. Prosjektet er beregnet til å koste over 50 millioner kroner.

I forbindelse med planlegging og prosjektering av opprustingen så ønsker Kinn kommune i samarbeid med Måløy Vekst å inkludere mest mulig av lokalsamfunnet i hvordan Gate 1 og sentrum skal se ut i fremtiden. Prosjektleder for SmartBy Måløy, Frank Willy Djuvik, sitter i prosjektgruppen og forteller at man nå ønsker mest mulig innspill og inspirasjon fra innbyggerne og næringslivet. Målet er at opprustingen skal føre til mer aktivitet, liv og røre i sentrum. – Det er menneskene som utgjør lokalsamfunnet, ikke skifer og brostein. Derfor ønsker vi å få innspill fra innbyggerne om hva de mener skal til å for å skape mer aktivitet. Ikke bare på utformingen og det estetiske, men også på hvilke tiltak, tilbud og tilrettelegginger man ønsker eller har ideer om, sier han.

Norconsult har fått oppdraget med å prosjektere opprustingen, og Djuvik forteller at de allerede har begynt å skisse og tegne på utformingen. Det er allerede gjort mye forarbeid de siste årene, både gjennom forskjellige prosjekt, men også gjennom arbeidet med sentrumsplanen for Måløy som nå er ute på høring. – Vi tar med oss det som er gjort tidligere, men vi ønsker også at innbyggerne skal ha eierskap til byen sin og ha muligheten til å påvirke hvordan vi skal utvikle den. Jo mer folk engasjerer seg med gode innspill og ideer, jo bedre og mer inkluderende blir sluttresultatet, mener Djuvik.

Det er også satt av penger i økonomiplanen til å ruste opp sentrumsparken i forbindelse med arbeidene som skal gjøres, og Djuvik forteller at man også så smått er begynt å se på hvilke tiltak som kan gjøres på torget. – Vi kan ikke gape over for mye på en gang, men samtidig er det viktig at vi har en helhetlig plan og utforming for hele sentrum. På den måten sikrer vi at når vi får satt i gang prosjekter, så er det en del av helheten, avslutter Frank Willy Djuvik i Måløy Vekst.

Du kan komme med dine innspill og ideer ved å fylle ut dette digitale skjemaet https://forms.gle/q8eNhsMfbCZTD1v39 eller ved å sende det på e-post til frank@maloyvekst.no.