Næringsliv

Måløy har et sterkt næringsliv med flere bedrifter som figurerer i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt.

Måløy er kanskje spesielt kjent for maritim og marin virksomhet, og har lange tradisjoner innenfor fiskeri, oppdrett og skipsverft. Kommunen har ikke mindre enn fem skipsverft og et stort skipsdesignmiljø. I løpet av de siste årene har næringslivet i kommunen også markert seg innenfor teknologiutvikling og grønn IT. Norges største datasenter, Lefdal Mine Datacenter, ligger i den nedlagte olivingruva i Lefdal, et par mil utenfor Måløy. Datasenteret som åpnet i mai 2017 har ambisjon om å bli verdens største og grønneste datasenter.

Lefdal Gruve. Foto: Local Host
Torbas. Foto: Stadyard
Foto: Torill Eide

Det private næringslivet i kommunen er svært variert og kan skilte med stor bredde. Samfunnet har flere lokale gründere og ressurspersoner som tør å tenke nytt, ta risiko og være offensive. Kulturen kjennetegnes av entreprenørskap, optimisme og pågangsmot. Dette gir naturligvis positive ringvirkninger for resten av samfunnet i Måløy.

 

Nordvestvinduet. Foto: Nordvestvinduet