Næringsliv

Vågsøy kommune har et sterkt næringsliv med flere bedrifter som figurerer i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt.

Kommunen er kanskje spesielt kjent for maritim og marin virksomhet, og har lange tradisjoner innenfor fiskeri, oppdrett og skipsverft. Kommunen har ikke mindre enn fem skipsverft og et stort skipsdesignmiljø. I løpet av de siste årene har næringslivet i kommunen også markert seg innenfor teknologiutvikling og grønn IT. Norges største datasenter, Lefdal Mine Datacenter, ligger i den nedlagte olivingruva i Lefdal, et par mil utenfor Måløy. Datasenteret som åpnet i mai 2017 har ambisjon om å bli verdens største og grønneste datasenter.

Lefdal Gruve. Foto: Local Host
Torbas. Foto: Stadyard
Foto: Torill Eide

Næringslivsindeksen for Sogn og Fjordane viser at privat næring langs kysten stiller sterkt. I kategorien næringsliv i NHOs kommunebarometer for 2017 var Vågsøy rangert på 2. plass i Sogn og Fjordane (etter Flora kommune) og 73.plass i landet. Det private næringslivet i kommunen er svært variert og kan skilte med stor bredde. Samfunnet har flere lokale gründere og ressurspersoner som tør å tenke nytt, ta risiko og være offensive. Kulturen kjennetegnes av entreprenørskap, optimisme og pågangsmot. Dette gir naturligvis positive ringvirkninger for resten av samfunnet i Vågsøy.

Reiseliv er en annen næring som Vågsøy nå skal satse på. Måløy Vekst jobber med en utviklingsplan for turisme i Vågsøy, og ser denne satsingen i sammenheng med storslåtte hotellplaner i Måløy, mange spennende turistmål i regionen, og realisering av verdens første skipstunnel.

Nordvestvinduet. Foto: Nordvestvinduet