Næringslivet i Kinn kommune og kystregionen

om koronavirus

Måløy Vekst har innført hjemmekontor

Måløy Vekst har innført hjemmekontor, men er tilgjengelige på mail, telefon og video. Vi samarbeider nå tett med Aksello om beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruset og konsekvenser for næringslivet. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift! Har du spørsmål eller bekymringer så kan du ta direkte kontakt med seniorrådgiver i Aksello, Kari Brun Ågotnes, på mobil: 982 36 999.

Næringslivet i Kinn kommune og kystregionen

Konsekvensane av viruset som har ramma verda er store, og det vil framleis eskalere. Å sikre folkehelsa og det økonomiske livsgrunnlaget for både personar og bedrifter, er avgjerande no. I tillegg til dei helsemessige effektane av situasjonen, er Kinn kommune oppteken av utfordringane og bekymringane til små og store bedrifter i kystregionen.

Eit samla storting presenterte måndag morgon (16. mars) ulike økonomiske tiltak for å avhjelpe situasjonen. Å få oversikt over kva behov, ønskjer og tiltak som næringsaktørar i kystregionen ser for seg kan hjelpe no, er essensielt.  Derfor har Kinn kommune satt i gang samarbeid med Aksello som blir kommunens forlenga arm i beredskapsarbeidet mot næringslivet. Aksello arbeidar òg tett med NHO Vestlandet og andre aktørar, og held oversikten i regionen vår.

Bedrifter som er medlem i NHO har eit godt digitalt, informasjonstilbod. Denne informasjonen er òg ope for andre, så vi oppfordrar til å nytte NHO si nettside samt deira Facebook. Bedrifter som ønskjer ein sparringspartnar eller har driftsrelaterte spørsmål, er velkomne til å kontakte Aksello.

Er du som arbeidstakar usikker på kva rettigheiter du har i denne situasjonen, anbefaler vi å nytte LO sine nettsider for tydeleg og oppdatert informasjon.

Det som er viktig no er å vise politisk einigheit, dugnadsånd, å ta styresmaktene sine helseråd på alvor samt å sette seg inn i dei tiltaka som regjeringa har lagt fram. Vi skal alle hjelpe kvarandre og dele all nødvendig informasjon.

Kontaktperson i Aksello vedrørande rådgjeving:

Seniorrådgjevar Kari Brun Ågotnes (982 36999)